فرکننده مو پرو الشیم مدل 3015ET

جزئیات محصول حداکثر دما ۲۱۰ خاموشی خودکار پس از ۶۰ طول سیم ۲ متر سایر توضیحات ساخت کشور چین

جزئیات محصول

حداکثر دما

۲۱۰

خاموشی خودکار پس از

۶۰

طول سیم

۲ متر

سایر توضیحات

ساخت کشور چین

کالا های مرتبط